12 می

تفکر دلفینی

تفکر دلفینی

دلفین هیچ کمبودی ندارد و می خواهد همه چیز را با همه تقسیم کند. اگر دلفینی زخمی شود ۴ دلفین دیگر او را همراهی می کنند تا خود را به گروه برساند.

یک پژوهش در مورد دلفین‌ها:

پژوهشگران ۹۵ کوسه و ۵ دلفین را یک هفته در استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه حالات رفتاری آنها پرداختند. کوسه‌ ها به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شدند، سپس به دلفین‌ها حمله‌ ور شدند. دلفین‌ ها فقط می‌ خواستند با آنها بازی کنند ولی کوسه‌ ها بی‌ وقفه به آنها حمله می‌کردند.

نتایج پژوهش:
سرانجام دلفین‌ ها به آرامی کوسه‌ ها را محاصره کرده و هنگامی که یکی از کوسه‌ها حمله می‌کرد آنها به ستون فقرات پشت یا دنده‌ هایش می‌ کوبیدند و آنها را می‌ شکستند. بدین ترتیب کوسه‌ ها یکی پس از دیگری کشته می‌ شدند. پس از یک هفته ۹۵ کوسه مرده و ۵ دلفین زنده در حالی که با هم زندگی می‌ کردند در استخر دیده شدند. در دنیای کوسه‌ ای، برای برنده‌ شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.

برداشت مدیریتی:
در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سر شار از تشخیص‌ های پربار است. دنیای زیباتری داشتیم اگر ما انسان‌ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می‌بودیم؛ تفکر دلفینی یعنی اینکه:

۱- از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
۲- با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
۳- غیر خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
۴- از ناراحتی دیگران احساس درد کنیم؛
۵- دست در دست هم برای موفقیت تلاش کنیم؛
۶- با دیگران هنگام مشکلات همزاد پنداری کنیم.

نتیجه گیری راهبردی:
به جای اینکه برای بالا رفتن از نردبان ترقی پا روی کسی بگذاریم، دست دیگری را بگیریم و با خود بالا بکشیم که مطمئنا در این حال دست دیگری هست که از بالا دستمان را بگیرد. همکاری، همدلی، همراهی، همفکری و تمام کارهایی که با انجام‌شان هم به خودمان کمک کرده‌ایم هم به دیگران از جمله زوایای مختلف تفکر دلفینی است.

مهندس یاسردشتدار
طراح و مشاور بهبود سیسیتم مدیریت

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.