23 فوریه

بهبود مدیریت و تحول کسب کار با مهندس دشتدار

نبض بازار و کسب کار در دست کسانی است که مشاور مطمئن دارند

آیا میدانستید همواره مدیران را با مشاورانشان میشناسند.

حرف را همه میزنند!
ایده را همه میدهند!
مهم پیاده سازی طرح و استقرار ایده است

همه ما را با هنر پیاده سازی و استقرار (مردِ عمل) میشناسند.
با کوله باری از تجربه ، در کنار هم جشن بهبود و تحول میگیریم.

ما به شما کمک میکنیم:

۱-تا به کسب و کار خود رونق بدهید
۲- شناخت دقیقی از ظرفیت ها . توانایی ها و فرصت های منابع انسانی و سازمانی خود داشته باشید.
۳- نقاط ضعف و قابل بهبود را شناسایی کنید
۴- راهکار عملیاتی و اجرایی جهت رفع موانع میدهیم .

۵- اگر بخواهید در طراحی و استقرار واحدهای ستادی و سازماتی به شما کمک خواهیم کرد:

۵-۱ : اداری و منابع انسانی
۵-۲ : بازاریابی و فروش
۵-۳ : بازرگانی و خرید
۵-۴ : انبار (قطعات ، تجهیزات ، مواد اولیه ، محصول ، ارسال )
۵-۵ : فنی و مهندسی
۵-۶ : فناوری اطلاعات و شبکه
۵-۷ : مهندسی محصول ( تولید )
۵-۸ : آزمایشگاه ها
۵-۹ : کنترل و تضمین کیفیت

۶- ما برای نظارت ، ارزیابی عملکرد پس از استقرار سیستم مدیریت برنامه ویژه ای داریم .
۶-۱ : ارزشیابی دقیق و مدون
۶-۲ : ارزیابی عملکرد تیمی / فردی

۷- ما برای بهبود روند عملکردی برنامه داریم:
۷-۱ : پایش دقیق روانشناسی ، انگیزشی
۷-۲ : آموزش فردی و تیمی

۸- برای برنامه ریزی کارهای فردی و تیمی ،سیستم گزارش گیری دقبق راه اندازی میکنیم

۹- برای پیگیری برنامه ها و کارهای محوله جلسات مدون روزانه ۱۵ دقیقه ای داریم‌.

خلاصه اینکه
ما با توپ پر به میدان می آییم .

با یک تماس تلفنی میتوانیم راحت تر بایکدیگر تبادل اطلاعات و گفتگو کنیم.
۰۹۱۲۷۸۵۹۹۲۳
۰۹۳۸۴۷۳۳۴۷۷
Www.yaserdashtdar.ir

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.