21 می

Quick win چیست؟

در شرکتهای بسیاری شاهد آن هستیم که مدیران و رهبران برای کارکنان خود به تنظیم و تعریف اهداف بلند مدت می پردازند. و از کارکنان خود خواهان دست یابی به آن اهداف هستند.
یکی از بزرگترین اشتباهات آن است که برای هر هدفی تنها یک موفقیت و آن هم در پایان برنامه و زمان رسیدن به آن هدف تعریف کنیم . این موضوع که توجه کمتری به پیروزی های کوتاه مدت می شود گاها منجر به آن می گردد که افراد چنان در رویاهای بزرگ خودشان غرق شوند که نتوانند وضعیت جاری را اداره کنند.
تحولات عمده زمان برهستند و در بعضی موارد وقت زیادی می طلبد. اکثر افراد توقع دارند که شواهد متقاعد کننده ای را دال بر اینکه کوشش ها نتیجه می دهند ببینند.

اجازه دهید مثالی بزنیم :
?فرض کنید برنامه یک گروه کوه نوردی صعود به یک قله بلند و سخت باشد. قدر مسلم این گروه کوهنوردی می بایست برای خود برنامه ای تعریف کند تا بصورت تدریجی و در زمانهای پیش بینی شده به فتح دامنه ها و نهایتا قله اقدام نمایند. رهبر این گروه برای ایجاد انگیزه در تیم کوه نوردی اقدام به تعریف و تعیین موفقیت های کوتاه مدتی در قالب کمپ های ۱ و۲ و ۳ و … و نهایتا هدف نهایی در قالب قله کوه می کند. آنها حتی در زمان رسیدن به هر یک از کمپین های بین صعود نیز جشن می گیرند اما جشن و خوشحالی نهایی در قله کوه اتفاق خواهد افتاد.

?نقش پیروزی های کوتاه مدت را میتوان به شرح زیر برشمرد:
شواهدی دال بر ارزشمندی فداکاریها نشان میدهد
برای عاملان تحول پاداش به ارمغان می آورد
بدبینی و مقاومت افراد را کاهش میدهد
اعتماد به نفس عاملین تغییر و تحول را افزایش میدهد
روسا را در صحنه نگاه می دارد
نوعی قوه محرک برای افراد است.
فرصتی برای تجلیل های کوتاه مدت از افراد را فراهم می آورد.

منابع :
رهبری تحول – جان پی کاتر
مدیریت منابع انسانی – خدایار ابیلی
انگیزش در کارکنان- دکتر بهزاد ابولعلایی

با ما همراه باشید???
Www.yaserdashtdar.ir

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.