2 ژانویه

مهارت های کلیدی مشاور مدیر عامل

مهارت های تحلیلی و ذهنی تحلیلگر از اساسی ترین مهارت های یک مشاور مدیر عامل به حساب می آید؛ اما در کنار این مهارت یک مشاور خوب باید مهارت های دیگری نیز داشته باشد. مهارت هایی مثل:

  • آگاهی تجاری
  • توجه به جزئیات
  • توانایی تدبیر
  • مهارت های کار تیمی
  • مهارت های IT
  • مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی
  • خود انگیزشی
  • انعطاف پذیری
  • توانایی کنار آمدن با فشار زیاد و چالش ها
  • و …

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.