18 اکتبر

قوانین کسب و کار چیست؟

این قوانین به تعریف یا محدود کردن کاری در فرایندهای شرکت شما کمک می‌کنند.

آن‌ها بیانیه‌هایی هستند که نحوه انجام عملیات‌های معین و محدودیت‌های احتمالی که باید اعمال کنید را شرح می‌دهند.

این قوانین، رفتارها را هدایت می‌کنند و مشخص می‌کنند که کارها در یک شرکت چگونه، کجا، کی، و به چه صورت باید انجام شود.

این قوانین ممکن است به شکل رسمی، غیر رسمی، نوشته شده و یا خودکار به کار روند.

با این وجود، از آنجایی که بسیار مرتبط هستند، نه تنها به درستی ثبت شده‌اند بلکه به صورت فزاینده‌ای با کمک فناوری و از طریق نرم افزار تخصصی پیاده سازی شده‌اند.

این قوانین بیان می‌کنند که یک شرکت چگونه کار می‌کند، و بنابراین باید منعکس کننده سیاست‌های سازمان باشند.

بنابراین، آن‌ها مشخص کننده ملزوماتی هستند که اجرای فعالیت‌ها و فرایندها را تشکیل می‌دهند و تصمیم گیری کارمندان شرکت را هدایت می‌کنند.

امکان استفاده از این قوانین بسیار گسترده است و تا حد زیادی به خصوصیات هر شرکت بستگی دارد.

اما بعضی از قوانین رایج کسب و کار معمولاً با نوع خاصی از فرایند گره خورده‌اند.

مهندس دشتدار | مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.