21 اکتبر

قوانین کسب و کار چقدر مهم هستند؟

هر مدیر باید درباره برنامه ریزی راهبردها نگران باشد و فرایندهایی را توسعه دهد تا نتایج شرکت را بهبود بخشد.

به همین دلیل است که رهبران باید دقیقاً بدانند که قوانین کسب و کار چه هستند.

شما قوانین را تعریف کرده، آن‌ها را به کار می‌گیرید و را از طریق خودکارسازی آن‌ها را کنترل می‌کنید. تا بتوانید در لحظه بگویید که چه منافع عملکردی برای شرکت به همراه داشته‌اند.

مزایای قوانین کسب و کار برای شرکت چه هستند؟

  • بهبود کنترل فرایند: با داشتن قوانین مشخص، آسان‌تر است که به اشتباهات اشاره کرده و فعالیتها را ترکیب کرد و فوراً اشتباهات را برطرف نمود. به این ترتیب، می‌توانید کنترل بیشتری روی فرایندهای مرتبط داشته باشید.
  • تقویت راهبردها: قوانین، کفایت و کارایی بیشتری بر اجرای برنامه ریزی راهبردی ایجاد می‌کنند زیرا خط مشی‌های شرکت را بررسی کرده، اهدافی را تعیین می‌کنند و فرایندها را تقویت می‌کنند تا اهداف نائل شوید.
  • کاهش هزینه‌ها: نظارت بر قوانین با در نظر گرفتن درآمد و اهداف برای اجتناب از ضرر.
  • کمک به تصمیم گیری: از روی تعریف قوانین کسب و کار مشخص است که به رعایت استانداردهای مطلوب در تصمیم گیری کمک می‌کنند

مهندس دشتدار | مدرس و مشاور مدیریت | instagram.com/yaserdashtdar.ir

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.