1 فوریه

سیستم های اطلاعاتی ومدیریت براطلاعات

سیستم های اطلاعاتی ومدیریت براطلاعات

امروزه  اطلاعات برگ برنده ی  شرکت های  بزرگ   تجاری   محصوب  می شود . ازآنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای    شرکت های چند ملیتی بزرگ غیرممکن می باشد ، آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پرکردن این خلاء روی آورده اند.

اطلاعات لازمه ی تصمیم گیری ها  است،  ولی امروزه پدیده ای چون  انفخار  و آلودگی  اطلاعات  مطرح است ، به  همین دلیل لازمه ی استفاده ی مفید  از اطلاعات در این آشفته بازار ، وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و  منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعت می باشد.

مدیریت براطلاعات نیزبه دو علت عمده پدیدآمده است:

    1-پیچیدگی روزافزون فعالیت ها

    2-بهبودکارایی رایانه هاوتخصصی شدن به کارگیری آن

درشرایط موجود ، مدیران  به یکی ازدو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات،به عنوان  راه هایی   برای  استفاده  از    اطلاعات  ،  برای  حل   مشکلشان    روی                می آورند:

-سبک سیستماتیک (sestematic): در این سبک  مدیر  توجه خاصی  به

روش های  از  پیش توصیه  شده  برای حل مشکل ها ، مانند  روش  سیستم ها، دارد.

-سبک حسی(intuitive) : مدیر  بدون  توجه  به  روش های قطعی ،  روشی   رامتناسب باسلیقه ی خود و شرایط انتخاب میکند.

مدیران  ابتدا باید نیازهای اطلاعاتی سازمان یا موسسه را بیابند، سپس نسبت  به جمع آوری اطلاعات  اقدام کنند . مدیرآشنا  به اطلاعات می داندکه اطلاعات باید قبل  از  استفاده  تایید شود و درستی و  دقت آن  کنترل شود واطلاعات به صرف اینکه توسط رایانه چاپ شده است درست نیست.

آشنایی  یک  مدیر به  اطلاعات و دانستن ارزش اطلاعات  درحل مساله باعث تشویق  مدیران  در  تقسیم  اطلاعات  با  دیگران  می شود . زمانی  که  مدیری دارای  اطلاعات  منتقل  می شود  و  در  نهایت منجر به استفاده از اطلاعات در حل مسائل میگردد.

شایان  ذکر  است   ، دانش   اطلاعات ،  ماورای  دانش   رایانه ای   و   استفاده ازاطلاعات ایجاد شده از طریق رایانه است.

مهندس دشتدار – مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت

INSTAGRAM.COM/YASERDASHTDAR.IR

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.