+ ولتاژهای مجاز در پاور
دوستان عزیز توجه داشته باشید که ولتاژهای پاور حتما نباید مقادیر بالا باشد و در محدوه های زیر ایرادی ندارد —------— (زرد)12+ ولت خروجی پاور در محدوده 12.6+ و 11.4+ مجاز می باشد. —------— (قرمز)5+ ولت خروجی پاور در محدوده 5.25+ و 4.75+ مجاز می باشد. —------— (نارنجی)3/3+ ولت خروجی پاور در محدوده 3.46+ و 3.14+ مجاز می باشد. —------— 5(بنفش)+ ولت استند بای خروجی پاور در محدوده 5.25+ و 4.75+ مجاز می باشد. —------— (آبی) 12- ولت خروجی پاور در محدوده 10.8- و 13.2- مجاز می باشد. —------— (سفید)5- ولت خروجی پاور در محدوده 4.5- و 5.5- مجاز می باشد.


دوشنبه 26 تیر 1396

عنوان آخرین یادداشتها