طراحی و اجرا

طراحی:

پس از بازدید حضوری طرح پیشنهادی در 3 بخش ارائه می گردد :

نرم افزاری : ایجاد بستر مستندسازی واحدها – گزارش گیریها – آنالیزها و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی

سخت افزاری : نوسازی ، بازسازی و بهسازی واحدهای تولیدی – اداری – انبار – فنی و …

منابع انسانی : تمامی منابع سازمان می بایستی دارای شناسنامه فنی و تخصصی باشند این شناسنامه شامل : بخش آموزش – بخش توانمندیها – بخش تخصصی – بخش عمومی – بخش خصوصی می باشند .

اجرا:

درصورت درخواست سازمان متقاضی این امکان وجود دارد که راسا جهت اجرای کلیه طرح های پیشنهادی اقدام شود اما امکان آموزش نیز وجود دارد تا افراد پیشنهادی و معرفی شده از سوی سازمان متقاضی شمن آموزش ، صفر تا صد طرح را اجرا نمایند و گزارش ها مکتوب نمایند تا موانع و موارد مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

دریافت مشاوره : 09127859923


رفتن به نوارابزار