توانمندی ها و مهارت ها

 • طراحی پلن برنامه ها برای رسیدن به اهداف و تدوین دستورالعمل ها / قوانین و مقررات انضباطی / اداری و کمیته انضباطی

 • طراحی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه درون سازمانی بر پایه IA  MANAGEMENT

 • طراحی و اجرای جلسات هماهنگی و رهگیری برنامه ای MOR-WOR-DOR ( دوره دیده تحت نظر مدیران ارشد شرکت نستله سوییس ارزشیابی و ارزیابی عملکرد فردی / تیمی با شاخصه های تخصصی/مدیریتی/عمومی ( ماهیانه – سه ماهه و سالیانه )

 • تجزیه و تحلیل شاخصه های بهبود تیمی / سازمانی لحظه ای و مدون

 • طراحی و اجرای موفق دستورالعمل ها ، شرح وظایف ، روند کاری و نظارت بر عملکرد پس از ابلاغ

 • توانایی ایجاد انگیزه و حس رقابت در بین پرسنل و تیم /  راه اندازی  کلوب من   جهت ایجاد و تقویت روحیه تیمی و انگیزه پرسنلی بر اساس ارزشیابی ماهیانه ( با ایجاد این کلوب انگیزه و رقابت در بین پرسنل و مدیران در جهت کسب امتیازات ارزشیابی ماهیانه ، عضویت و بهره مندی از شرایط ویژه همچون کمک هزینه سفر، خرید و … چندین برابر شد)

 • توانایی برگزاری نمایشگاه ها / همایش ها /جلسات از طراحی تا اجرا (مدیریت موفق  دودوره نمایشگاه بین المللی نفت )

 • ارزشیابی و ارزیابی عملکرد سیستم اعم از پرسنلی و سازمانی به صورت لحظه ای – مدون (ماهیانه – سه ماهه و سالیانه)

 • تجزیه و تحلیل موانع و شاخصه های بهبود به صورت لحظه ای و مدون با ارائه راهکار عملیاتی جهت رفع و پیگیری کامل آن

 • طراحی پلن های اهداف مدیریت سالیانه (نقطه به نقطه ) در سطوح مدیران ارشد و میانی

 • مستندسازی کلیه فعالیت های سازمانی و فردی

—————————————–

رفتن به نوارابزار