بازدید و مشاوره اولیه حضوری

با توجه به درخواست سازمان متقاضی تغییر سیستم مدیریت ، مراجعه و بازدید حضوری صورت می پذیرد که ضمن بازبینی دقیق از محل تمامی مواردسخت افزاری و نرم افزاری بازدید می گردد.

تمامی موارد قابل بهبود – حذف شدنی – قابل ارتقا – قابل بازسازی – قابل بهسازی یا نیاز به نوسازی در قالب طرح توجیهی با تببین اهداف کوتاه مدت – میان مدت و بلندمدت به مدیریت ارشد سازمان متقاضی تقدیم می گردد.

این بازدید شامل 3 بخش می باشد :

1- بازدید از منابع نرم افزاری اعم از داده های ورودی و خروجی – بانک های اطلاعاتی – اسناد و مدارک و …

2-  بازدید از منابع سخت افزاری اعم از واحدهای تولیدی – اداری – انبار – فنی و …

3- بازدید از سرمایه ها و منابع انسانی سازمان که مورد پایش و آنالیز تیمی و فردی قرار میگیرند.

 

تعیین بازدید حضوری : 09127859923

رفتن به نوارابزار