X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
وب سایت مهندس یاسر دشت دار
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
حرف حساب !

کادر شهدا

اگر افراد می‌توانستند یاد بگیرند که، آنچه برای من خوب است،
 لزومی ندارد که برای دیگران هم خوب باشد، 
آنگاه دنیای شاد و خوشایندتری می‌داشتیم.
 تئوری انتخاب به ما می‌آموزد که دنیای مطلوب من
اساس زندگی من است ، نه اساس زندگی دیگران. 

 وَاللهُ بَصیربالعباد

شهید